• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวงษ์ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกลุ่มปู่เจ้าสมิงพรายและคณะครูจากโรงเรียนวัดคันลัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารมหาวงษ์น้อมเกล้า โรงเรียนวัดมหาวงษ์ // ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ มา ณ โอกาสนี้