• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดมหาวงษ์ นำโดย นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพูดคุยพบผู้ปกครองชี้เเจ้งเเนวทางของโรงเรียน กระบวนการวิธีการสอนนักเรียน /พร้อมร่วมหารือแก้ปัญหาทางด้านต่างๆ /พูดคุยแนวทางในการดูเเลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ /ทั้งรายงานผลการดำเนินตามนโยบายในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา/จากนั้นผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นและรับอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียนประจำชั้น ในการนี้โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี