• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ นำโดย นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดมหาวงษ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวอรทัย วรสารสุวรรณ วิชาเอกปฐมวัย 2. นางสาวปรารถนา มุกดาหาร วิชาเอกภาษาไทย 3. นางสาวปริชญา สำราญใจ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยมีนางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ประธานกรรมการประเมิน นางขวัญนลิน ใสโสก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวภรณ์ทิพย์ ขำมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ