• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ นำโดย นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดมหาวงษ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้สวยงาม และอนุรักษ์พันธ์ุไม้ประเภทต่างๆ ให้คงอยู่ มีสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ร่มรื่น ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา