• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดมหาวงษ์ นำโดย นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพูดคุยพบผู้ปกครองชี้เเจ้งเเนวทางของโรงเรียน กระบวนการวิธีการสอนนักเรียน /พร้อมร่วมหารือแก้ปัญหาทางด้านต่างๆ /พูดคุยแนวทางในการดูเเลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ /ทั้งรายงานผลการดำเนินตามนโยบายในภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมา/จากนั้นผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นและรับอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียนประจำชั้น ในการนี้โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี