• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวัดมหาวงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๗ ซอยปู่เจ้าสมิงพราย ๖ (วัดมหาวงษ์) ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยพระภิกษุมะลิเป็นผู้ดำเนินการครั้งแรก
       ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔ ห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีจำนวนนักเรียน ๓๐๔ คน มีผู้บริหาร ครูและบุคลากร จำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๑๓ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และแม่บ้าน ๑ คน มี นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)