• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ปรัชญา/คติพจน์

 

      ปญฺญา นรานํ รตนํ    (ปัญญา นะรานัง ระตะนัง) 
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

ความรู้คู่ความดี เป็นศักดิ์ศรีของเยาวชน