• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวนภาพร  ศรีภิรมย์

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวงษ์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
โทรศัพท์ 02-183-2066 โทรศัพท์มือถือ 084-335-7316
อีเมล tookji@hotmail.com