• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2565 โรงเรียนวัดมหาวงษ์