• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีส่วนร่วม ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ได้ดำเนินการให้ความรู้ ชี้แจงครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดมหาวงษ์ ให้รับทราบร่วมกัน โดยบันทึกเป็นรายงานในการประชุมประจำเดือน