• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

enlightened มาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มงาน >>> 

yes คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ >>>  

yes คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน >>> 

yes คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล >>>  
 
yes คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป >>>