• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

smiley คู่มือสำหรับประชาชน

 

yes 1. การรับนักเรียน >>>                                    yes 2. การขอย้ายเข้านักเรียน >>> 

yes 3. การขอย้ายออกนักเรียน >>>                         yes 4. การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน >>> 

yes 5. การขอลาออก >>>                                     yes 6. การขอเทียบโอนผลการเรียน >>> 

yes 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา >>>         yes 8. การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ >>>