• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O17 : E-Service

1. ระบบ AMSS++ คือ ระบบสำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง โรงเรียน กับ สำนักงานเขตพื้นที่ เข้าสู่ระบบ >>> 

2. ระบบ E-Money คือ ระบบสำหรับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สำหรับการดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เข้าสู่ระบบ >>> 

3. ระบบดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เป็นการรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานของโรงเรียนวัดมหาวงษ์ พัฒนาขึ้นโดยโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เข้าสู่ระบบ >>>