• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 
yes 1. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา >>>                                    
yes 2. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู >>> 
yes 3. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>>                        
yes 4. หลักเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย >>> 
yes 5. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2560 >>>                                    
yes 6. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>> 
yes 7. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนวัดมหาวงษ์  >>>                                  
yes 8. หลักเกณฑ์การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ >>> 
yes 9. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  >>>         
yes 10. หลักเกณฑ์การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>> 
yes 11. แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. >>>