• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
     "เด็กดี มีวินัย ใจอดทน เป็นคนรับผิดชอบ"

 
เอกลักษณ์
    "สิ่งแวดล้อมร่มรื่น"