• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา