• โรงเรียนวัดมหาวงษ์
    55/1 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนวัดมหาวงษ์ จะรวบรวมไว้ในแท็บ คำว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ บนแท็บของหน้าเว็บไซต์โรงเรียนวัดมหาวงษ์ หรือติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดมหาวงษ์ >>> 

2. ภาพกิจกรรม ที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงเรียนวัดมหาวงษ์ จะรวบรวบไว้ในแท็บคำว่า ภาพกิจกรรม บนแท็บของหน้าเว็บไซต์โรงเรียนวัดมหาวงษ์ หรือติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดมหาวงษ์ >>> 

3. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (MW Newsletter) >>>